Language selection

Search

MONTENEGRO KLAB(PARADISE)

LoginYou are here:  

Ekslkuzivne nekretnine

Investicija Budva-Podostrog

 
BUDVA
Selling price : Consult us

Description : 

BUDVA-PODOSTROG PODOSTROG Crna Gora • Budva • Selo Podostrog Parcela 41 645 m² Подострог 41 415м2 41 урбанистическая парцелла, средняя площадь 650 м2 Кз= 0,2 Ки= 0,6 Этажность С+П+1 Цена (100 евро за м2) за все 4 141 500 евро 1. Lokacija Parcela je smještena u centru starog crnogorskog seoskog naselja Podostrog, na 1 km od Budve (predgrađe) - ulicom Mainski put. Donje granice parcele lagano prelaze u gradske četvrti. Udaljenost od mora je 2 km, prosječna visina iznad nivoa mora je 200 m. Panoramski pogled na Budvu, Stari grad, Sv. Stefan i more sa bilo koje tačke parcele. U donjem djelu parcele, prema urbanističkim planovima, planiran je prolazak gradske magistralne obilaznice oko Budve, kao i radijalni autonomni ulaz (uključenje) sa postojećeg obilaznog puta. 2. Urbanističko-tehnički pokazatelji shodno usvojenom Detaljnom urbanističkom planu «Podostrog». Namjena: naselje zatvorenog tipa Koeficijenat zauzetosti: 0.2 Koeficijenat izgrađenosti parcele: 0.6 Maksimalna spratnost: 3 sprata Ukupna građevinska površina do 21 691 m²* *Uz predviđenu DUP-om mogućnost izgradnje suterenskih etaža u 2 nivoa, čija površina ne ulazi u bruto-građevinsku površinu. Parcela se može podjeliti u nekoliko lokacija, kada je moguća fazna realizacija projekta ili djelimična prodaja zemljišnih parcela, uz očuvanje cjelina i autonomnosti preostalih djelova. Parcela se nalazi u vlasništvu crnogorske kompanije. Bez tereta.

Property geolocalization :

This property interests you? Leave your message

captcha code Click to refresh image

[ Back ]